Институт за подпомагане на интеграцията

Логопед

История

През 2002 г. Институт за подпомагане на интеграцията откри терапевтичен кабинет на територията на община “Младост-3”, град София. Той се намираше в сградата на 59 ОДЗ в близост до 25-та поликлиника.
Кабинетът беше част от структурата на създадената през 2001 година “Служба за подпомагане на интеграцията на деца с проблеми в развитието и техните семейства в микро и макро средата” по проект, финансиран от Фондация “Отворено общество” - София. Логопедичният кабинет работеше през всички дни на седмицата като в него се извършваше диагностична, терапевтична и консултативна дейност на деца със специфични проблеми в развитието и техните семейства.

Днес

Логопедичният кабинет продължава дейността си към Терапевтично студио.

В него от висококвалифициран логопед може да получите логопедична консултация, логопедична диагностика и оценка и логопедична терапия за деца, младежи и възрастни.
Повече информация може да получите на www.therapy.bg или на
тел. 02 491 28 90 и 0887 419 312